Zalaegerszegi Televízió |

Közérdekű adatok

A Kormány 175/2009.(VII.29.) Korm. rendelete a köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről

Vezető tisztségviselő adatai
1. Neve: Frauenhoffer Márta
2. Tisztsége: ügyvezető
3. Jogviszony jellege (munka/megbízási): Munkaviszony
4. Személyi alapbére bruttó 605.000,- Ft/hó
5. Teljesítménybér/ prémium/ jutalom (éves mértéke): KGY határozat szerint
6. Teljesítmény/ prémium/ jutalom követelmények: KGY határozat szerint
7. Egyéb közvetlen vagy közvetett pénzbeli juttatás (caffeteria,) éves mértéke: 0,- Ft
8. Végkielégítés mértéke:
a.) határozott idő lejártát követően: –
b.) határozott idő lejárta előtt: –
9. Felmondási idő: Munka Törvénykönyv szerint
10. Versenykorlátozási tilalom
a.) ideje: nincs
b.) ellenértéke: nincs

Képviseletre jogosult egyéb munkavállaló(k) adatai
1. Neve: Podlovics Marianna
2. Tisztsége: egyéb munkavállaló
3. Jogviszony jellege (munka/megbízási): Munkaviszony
4. Személyi alapbére bruttó 400.000,- Ft/hó
5. Teljesítménybér/ prémium/ jutalom (éves mértéke): –
6. Teljesítmény/ prémium/ jutalom követelmények: –
7. Egyéb közvetlen vagy közvetett pénzbeli juttatás (caffeteria,) éves mértéke: 0,- Ft
8. Végkielégítés mértéke:
a.) határozott idő lejártát követően: –
b.) határozott idő lejárta előtt: –
9. Felmondási idő: Munka Törvénykönyv szerint
10. Versenykorlátozási tilalom
a.) ideje: nincs
b.) ellenértéke: nincs

Képviseletre jogosult egyéb munkavállaló(k) adatai
1. Neve: Miklós András
2. Tisztsége: egyéb munkavállaló
3. Jogviszony jellege (munka/megbízási): Munkaviszony
4. Személyi alapbére bruttó 550.000,- Ft/hó
5. Teljesítménybér/ prémium/ jutalom (éves mértéke): –
6. Teljesítmény/ prémium/ jutalom követelmények: –
7. Egyéb közvetlen vagy közvetett pénzbeli juttatás (caffeteria,) éves mértéke: 0,- Ft
8. Végkielégítés mértéke:
a.) határozott idő lejártát követően: –
b.) határozott idő lejárta előtt: –
9. Felmondási idő: Munka Törvénykönyv szerint
10. Versenykorlátozási tilalom
a.) ideje: nincs
b.) ellenértéke: nincs

B/1 Felügyelő Bizottság adatai
1. Neve: Rigó Márton
2. Tisztsége (elnök/tag): elnök
3. Megbízási díja (Ft/hó): 60,000,-
4. Egyéb járandóság éves mértéke: nincs
5. Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás: nincs

B/2 Felügyelő Bizottság adatai
1. Neve: Tóth László
2. Tisztsége (elnök/tag): tag
3. Megbízási díja (Ft/hó): 45,000,-
4. Egyéb járandóság éves mértéke: nincs
5. Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás: nincs

B/3 Felügyelő Bizottság adatai
1. Neve: Hartmann Miklós
2. Tisztsége (elnök/tag): tag
3. Megbízási díja (Ft/hó): 45,000,-
4. Egyéb járandóság éves mértéke: nincs
5. Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás: nincs