Zalaegerszegi Televízió |

Általános adatok

 

1.1. KAPCSOLAT, SZERVEZŐK, VEZETŐK

I. Elérhetőségi adatok

adat megnevezése

adat

A cég elérhetőségi adatai

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft
Székhely: 8900 Zalaegerszeg,
Kossuth Lajos utca 45-49.
Tel: +36-92-955-955
e-mail: info@zegtv.hu
weboldal: www.zegtv.hu

Ügyfélszolgálati kapcsolatok

Titkárság:

Név: Podlovics Marianna
Tel: +36-92-955-955
e-mail: titkarsag@zegtv.hu
időpontok:
Hétfő-péntek: 8:00 – 16:00

II. A szervezeti struktúra

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

Szervezeti abra_20201215 – Érvényes 2018.01.01.

III. A szerv vezetői

1. Szerv vezetőjének neve, beosztása, elérhetősége

Frauenhoffer Márta – ügyvezető
Tel: +36-92-955-955
e-mail: titkarsag@zegtv.hu

2. Szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

Podlovics Marianna – pénzügy
Tel: +36-92-955-955
e-mail: titkarsag@zegtv.hu

Miklós András – stúdióvezető
+36-20-549-52-01
e-mail: gyartas@zegtv.hu

 

1.2. A FELÜGYELT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

JELENLEG NINCS A ZTV és Rádió Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

 

1.3. GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A cég tagvállalatai

JELENLEG NINCS A ZTV és Rádió Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

 

1.4. KÖZALAPÍTVÁNYOK

I. A szerv által alapított közalapítványok

JELENLEG NINCS A ZTV és Rádió Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

 
 
 

 

1.6. FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST VAGY FELÜGYELETET GYAKORLÓ SZERV

I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

ZALAEGERSZEGI TÖRVÉNYSZÉK CÉGBÍRÓSÁGA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfél-szolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfél-fogadásának rendje

ZALAEGERSZEGI TÖRVÉNYSZÉK CÉGBÍRÓSÁGA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

1.7. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

I. A költségvetési szerv adatai

JELENLEG NINCS A ZTV és Rádió Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT