Zalaegerszegi Televízió |

Tevékenység, működési adatok

I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

adat megnevezése

adat

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Alapító okirat_20200601

Szervezeti és működési szabályzat

Adatkezelesi szabalyzat

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

JELENLEG NINCS A ZTV és Rádió Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

JELENLEG NINCS A ZTV és Rádió Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

 

II/15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Jelentés_2023

 

III. Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

JELENLEG NINCS A ZTV és Rádió Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

 

IV. A szerv nyilvántartásai

JELENLEG NINCS A ZTV és Rádió Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

V. Nyilvános kiadványok

JELENLEG NINCS A ZTV és Rádió Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

 

VI. Döntéshozatal, ülések

JELENLEG NINCS A ZTV és Rádió Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

 

VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

JELENLEG NINCS A ZTV és Rádió Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

 

VIII. Pályázatok

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

JELENLEG NINCS A ZTV és Rádió Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 

 

IX. Hirdetmények

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

JELENLEG NINCS A ZTV és Rádió Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 

 

X. Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Közérdekű adatok szabályzat

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Frauenhoffer Márta –  ügyvezető

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. utca 45-49.
Telefon: +36-92-955-955 info@zegtv.hu

 

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közérdekű adatokkal foglalkozó személy: Frauenhoffer Márta

Adatvédelmi felelős: Miklós András

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

JELENLEG NINCS A ZTV és Rádió Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

JELENLEG NINCS A ZTV és Rádió Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

JELENLEG NINCS A ZTV és Rádió Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

XI. Közzétételi listák

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

JELENLEG NINCS A ZTV és Rádió Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

JELENLEG NINCS A ZTV és Rádió Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT